TV& VIDEO

gắn vào

VIDEO: Biến điện thoại thông minh thành máy chiếu 3D

VIDEO: Biến điện thoại thông minh thành máy chiếu 3D

 Một công ty tại Mỹ đã biến điện thoại thông minh, máy tính bảng thành máy chiếu ảo giác với các hình ảnh 3D chuyển động. Thiết bị này có tên gọi Holho.