TV& VIDEO

Gangster

Giao lưu với tác giả cuốn tiểu thuyết "Vĩnh biệt, các gangster"

Giao lưu với tác giả cuốn tiểu thuyết "Vĩnh biệt, các gangster"

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giao lưu với một trong những cây bút nổi trội của văn học Nhật Bản, Takahashi Genichiro, tác giả cuốn tiểu thuyết “Vĩnh biệt, các gangster”.