TV& VIDEO

gạo hỗ trợ cứu đói

Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ gạo cho Thanh Hóa và Ninh Thuận

Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ gạo cho Thanh Hóa và Ninh Thuận

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Thuận.