TV& VIDEO

gạo nhập lậu

Gạo lậu xâm nhập thị trường Việt Nam

Gạo lậu xâm nhập thị trường Việt Nam

VTV.vn - Trong thời gian qua, gạo Việt Nam không chỉ bị gạo ngoại lấn át ngay tại thị trường trong nước, mà còn đang phải đối mặt với tình trạng gạo nhập lậu.