TV& VIDEO

gạo tấm Việt Nam

Giá gạo tấm Việt Nam cao hơn Thái Lan 15 USD/tấn

Giá gạo tấm Việt Nam cao hơn Thái Lan 15 USD/tấn

VTV.vn - Giá gạo 25% tấm của Việt Nam ở mức 345 - 355 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn và hiện cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan tới 15 USD/tấn.