TV& VIDEO

gặp mặt

Hội đồng hương Tân Hội tại Ba Lan gặp mặt đầu năm

Hội đồng hương Tân Hội tại Ba Lan gặp mặt đầu năm

VTV.vn - Tại Warszawa, Ba Lan, Hội đồng hương Tân Hội vừa tổ chức gặp mặt đầu xuân mới.