TV& VIDEO

gặp may

Ngày đầu năm mới tại Đắk Lắk

Ngày đầu năm mới tại Đắk Lắk

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV về ngày đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ tại tỉnh Đắk Lắk, để xem người dân ở đây thường làm gì trong ngày đầu năm.