TV& VIDEO

gas lậu

30% bình gas trong mỗi nhà dân là gas sang chiết lậu

30% bình gas trong mỗi nhà dân là gas sang chiết lậu

VTV.vn - Theo thống kê của Hiệp hội Gas Việt Nam, có tới 30% bình gas trong mỗi nhà dân là gas sang chiết lậu, không được kiểm soát chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.