TV& VIDEO

gật đầu

MC Khắc Nguyện: “Chỉ sợ các bạn nhụt chí, không sợ làm mất lòng”

MC Khắc Nguyện: “Chỉ sợ các bạn nhụt chí, không sợ làm mất lòng”

“Tôi chỉ sợ làm các bạn ấy nhụt chí, chứ không sợ các bạn ấy mất lòng. Đó là điều không thoả hiệp của riêng tôi khi làm giám khảo Cầu vồng - MC”, GK Khắc Nguyện chia sẻ.