TV& VIDEO

gấu nuôi nhốt

Giảm đáng kể số lượng gấu nuôi nhốt lấy mật tại Việt Nam

Giảm đáng kể số lượng gấu nuôi nhốt lấy mật tại Việt Nam

VTV.vn - Số lượng cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép để lấy mật tại Việt Nam đã giảm đáng kể, từ hơn 4.300 cá thể vào năm 2005 xuống còn khoảng 1.200 cá thể vào năm 2015.