TV& VIDEO

gây chuyện

Gia đình khánh kiệt vì bệnh tật

Gia đình khánh kiệt vì bệnh tật

Vì tai họa ập xuống gia đình liên tục, nên chị Mạc Thị Thu Nguyệt, tỉnh Kon Tum đã phải 3 lần bán nhà để lo toan cuộc sống.