TV& VIDEO

gây sự chú ý

Justin Bieber "vàng hoe" là vì Selena Gomez

Justin Bieber "vàng hoe" là vì Selena Gomez

Sự thay đổi của ngôi sao Baby phần nào nhằm gây sự chú ý tới cô bạn gái cũ - Selena Gomez.