TV& VIDEO

gdp 2015

Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,4% năm 2015

Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6,4% năm 2015

VTV.vn - Theo BMI Research, triển vọng kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm 2015 tích cực và GDP có thể tăng trưởng 6,4% trong năm nay.