TV& VIDEO

gear s

Moto 360 “so tài” cùng G Watch R, Gear S

Moto 360 “so tài” cùng G Watch R, Gear S

Moto 360, chiếc smartwatch mới nhất vừa ra nhập thị trường đồng hồ thông minh đầy tiềm năng. Hãy xem thiết bị này so tài cùng các smartwatch đình đám như G Watch R, Gear S.