TV& VIDEO

geisha Nhật Bản

Geisha - Nét văn hóa truyền thống Nhật Bản cần lưu giữ

Geisha - Nét văn hóa truyền thống Nhật Bản cần lưu giữ

VTV.vn - Ngày nay, nước Nhật chỉ còn rất ít người làm nghề Geisha và giới trẻ Nhật hầu như chẳng biết mấy về Geisha.

  • Geisha – Nét đẹp văn hóa truyền thống Nhật Bản

    Geisha – Nét đẹp văn hóa truyền thống Nhật Bản

    Du lịch21/08/2013 09:59 AM

    Nghề Geisha rất phát triển vào thế kỷ XVII, XIX, tuy nhiên ngày nay, ở Nhật Bản chỉ còn vài nghìn Geisha và họ trở thành hiện thân của một trong những nét văn hóa truyền thống đẹp nhất không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên thế giới.