TV& VIDEO

George Lucas

Disney giành được bản quyền phim Indiana Jones

Disney giành được bản quyền phim Indiana Jones

 Hãng Walt Disney đã giành được bản quyền tiếp thị và phân phối các phần tiếp theo của phim Indiana Jones. Bốn phần phim bom tấn trước đây do hãng Paramount Pictures đảm nhận.