TV& VIDEO

Ghép tế bào gốc tạo máu

Gặp lại cô gái hoa hướng dương Diệu Thuần

Gặp lại cô gái hoa hướng dương Diệu Thuần

VTV.vn - Diệu Thuần đã trở thành tấm gương về một cô gái nghị lực, kiên cường đối với nhiều người, nhất là những bệnh nhân ung thư.