TV& VIDEO

Ghét thì yêu thôi tập 10

Ghét thì yêu thôi: Vân Dung thú nhận ngoài đời nghiêm khắc hơn bà Diễm

Ghét thì yêu thôi: Vân Dung thú nhận ngoài đời nghiêm khắc hơn bà Diễm

VTV.vn - Nghệ sĩ Vân Dung thú nhận ở ngoài đời, tính cách của cô có phần nghiêm khắc hơn so với nhân vật bà Diễm mà cô đảm nhận trong bộ phim Ghét thì yêu thôi.