TV& VIDEO

ghi sổ

"VAMC không hoàn toàn dựa vào vốn điều lệ 500 tỷ"

"VAMC không hoàn toàn dựa vào vốn điều lệ 500 tỷ"

Phóng viên Đài THVN đã có cuộc trao đổi với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình về cơ cấu hoạt động của công ty Quản lý tài sản VAMC.