TV& VIDEO

giá bán cá ngừ

Sản lượng cá ngừ sụt giảm do El Nino

Sản lượng cá ngừ sụt giảm do El Nino

VTV.vn - 30% tàu khai thác cá ngừ bị lỗ trong năm 2015 do hiện tượng El Nino khiến năng suất khai thác giảm sút.