TV& VIDEO

Giá bán căn hộ

Chi phí xây dựng giảm 2 năm liên tiếp

Chi phí xây dựng giảm 2 năm liên tiếp

Chi phí xây dựng giảm khoảng 11% trong 2 năm, trong đó chí phí xây dựng sàn căn hộ giảm mạnh nhất 14%.