TV& VIDEO

Gia Bình

Festival Bắc Ninh 2014: "Hào khí Bắc Ninh - Kinh Bắc"

Festival Bắc Ninh 2014: "Hào khí Bắc Ninh - Kinh Bắc"

Sở VH-TT&DL Bắc Ninh mới đây đã có tờ trình về kế hoạch tổ chức Festival và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII trong 5 ngày, từ ngày 13/3 - 17/3/2014.