TV& VIDEO

giá cacao

Hiệu quả thấp, nông dân Trà Vinh đốn bỏ cacao

Hiệu quả thấp, nông dân Trà Vinh đốn bỏ cacao

VTV.vn - Thời gian gần đây, nông dân tỉnh Trà Vinh đã đốn bỏ nhiều diện tích cacao đang có trái trồng xen trong vườn dừa vì hiệu quả sản xuất thấp.