TV& VIDEO

gia cảnh nghèo khó

Từ chối điều trị bệnh vì không có tiền

Từ chối điều trị bệnh vì không có tiền

VTV.vn - Chị Hồ Thị Thoan từ chối không tiếp tục điều trị ưng thư vì không muốn chồng con phải sống trong cảnh nợ nần.