TV& VIDEO

giá cua biển

Trà Vinh tăng mạnh diện tích nuôi cua biển

Trà Vinh tăng mạnh diện tích nuôi cua biển

VTV.vn - Theo Chi cục Thủy sản Trà Vinh, trong 3 tháng đầu năm, tại các vùng ven biển đã có 9.220 hộ dân thả nuôi hơn 56,8 triệu con cua biển giống, với diện tích 11.985ha.