TV& VIDEO

giá dầu tiếp tục giảm

10.000 lao động Ấn Độ tại Saudi Arabia bị đói

10.000 lao động Ấn Độ tại Saudi Arabia bị đói

VTV.vn - 10.000 lao động Ấn Độ tại Saudi Arabia không được trả lương và cũng không có đồ ăn, thức uống.