TV& VIDEO

Giá dầu trong năm 2016

Dự đoán bức tranh thế giới trong năm 2016

Dự đoán bức tranh thế giới trong năm 2016

VTV.vn - Thế giới đã bước sang năm mới 2016. Những sự kiện nào sẽ định hình đời sống chính trị kinh tế thế giới trong năm 2016 này?