TV& VIDEO

giá dịch vụ y tế tăng

Cơ sở nào để điều chỉnh giá dịch vụ y tế?

Cơ sở nào để điều chỉnh giá dịch vụ y tế?

VTV.vn - PV THVN đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế về cơ sở cho việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế.