TV& VIDEO

gia đình Anh

Hàng triệu gia đình Anh phải dành 40% thu nhập để trả nợ

Hàng triệu gia đình Anh phải dành 40% thu nhập để trả nợ

VTV.vn - Khoảng 1,6 triệu gia đình tại Anh đang rơi vào tình trạng ngập trong nợ và phải dành tới hơn 40% thu nhập để trả nợ.