TV& VIDEO

Gia đình Clinton

Gia đình Clinton kiếm 25 triệu USD nhờ diễn thuyết

Gia đình Clinton kiếm 25 triệu USD nhờ diễn thuyết

VTV.vn - Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã kiếm được ít nhất 30 triệu USD kể từ đầu năm 2014, trong đó, hơn 25 triệu USD từ khoảng 100 bài diễn thuyết.