TV& VIDEO

giá ghi

Ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Nga”

Ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Nga”

 Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Bác Hồ đến nước Nga, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xuất bản cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Nga”. Cuốn sách do Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn.