TV& VIDEO

giá gửi xe

Bãi gửi xe mới của bệnh viện Bạch Mai - Bước đầu giảm tình trạng quá tải

Bãi gửi xe mới của bệnh viện Bạch Mai - Bước đầu giảm tình trạng quá tải

VTV.vn - Bãi gửi xe mới đã phần nào giúp giảm tình trạng thiếu chỗ gửi xe của khách và người nhà bệnh nhân khi BV Bạch Mai đóng cửa bãi gửi xe lớn nhất hồi tháng 9.