TV& VIDEO

Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Chính thức gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Chính thức gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi các quy định theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng.