TV& VIDEO

gia hạn gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng

VTV.vn - Chấp nhận với đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về phương án gia hạn gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng.