TV& VIDEO

giá hợp đồng

Chính sách mới về đất đai, xây dựng có hiệu lực từ tháng 1/6/2015

Chính sách mới về đất đai, xây dựng có hiệu lực từ tháng 1/6/2015

VTV.vn - Miễn, giảm tiền sử dụng đất địa bàn đặc biệt khó khăn, quy định mới về tạm ứng tiền hợp đồng xây dựng là những chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 1/6/2015.