TV& VIDEO

Gia Lộc

Gần 4 tỷ đồng ủng hộ qua Xuân Trường Sa 2013

Gần 4 tỷ đồng ủng hộ qua Xuân Trường Sa 2013

Sau khi chương trình Xuân Trường Sa 2013 phát sóng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 4 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Trường Sa thân yêu.