TV& VIDEO

giá lúa giảm

Giá lúa tại ĐBSCL tiếp tục giảm

Giá lúa tại ĐBSCL tiếp tục giảm

VTV.vn - Các tỉnh ĐBSCL đang thu hoạch đại trà lúa Đông Xuân và một phần lúa Hè Thu sớm. Tuy nhiên, giá lúa đang trong xu hướng tiếp tục giảm.