TV& VIDEO

Giá lương thực tăng

Ai Cập: Giá lương thực tăng cao, người dân khốn đốn

Ai Cập: Giá lương thực tăng cao, người dân khốn đốn

VTV.vn - Tại Ai Cập, mỗi ngày, giá rau, quả, thịt, trứng lại đội lên một chút, người dân phải gồng mình chống đỡ.