TV& VIDEO

giá mủ cao su

Cao su - Cây xóa nghèo ở vùng núi Tây Bắc

Cao su - Cây xóa nghèo ở vùng núi Tây Bắc

VTV.vn - Sau 10 năm cây cao su bén rễ xanh cây trên mảnh đất Tây Bắc, đến nay, hàng chục nghìn hộ dân góp đất trồng cao su đã có thu nhập từ những tấn mủ đầu tiên.