TV& VIDEO

giá mua

Kỳ vọng từ quy chế cho phép phân lô bán nền

Kỳ vọng từ quy chế cho phép phân lô bán nền

Quy định cho phép một số dự án được phân lô, bán nền được kỳ vọng sẽ tăng tính thanh khoản cho nhiều dự án.