TV& VIDEO

gia phả

Đâu là thân thế thật sự của ngôi sao hành động Thành Long?

Đâu là thân thế thật sự của ngôi sao hành động Thành Long?

Ngôi sao hành động Thành Long đã bước sang tuổi 60, tuy nhiên thân thế thật sự của ông vẫn là điều gây thắc mắc cho dự luận.