TV& VIDEO

gia quyến

Việt Nam chia buồn sâu sắc với Lào về vụ tai nạn máy bay

Việt Nam chia buồn sâu sắc với Lào về vụ tai nạn máy bay

Điện chia buồn có đoạn viết: Đây là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nước CHDCND Lào.