TV& VIDEO

Giá Rai

Thế chấp hơn 121 tấn tôm, kiểm tra chỉ còn… 52kg?

Thế chấp hơn 121 tấn tôm, kiểm tra chỉ còn… 52kg?

 Qua kiểm tra kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn mà công ty Minh Hiếu thế chấp, cơ quan chức năng phát hiện chỉ còn lại... 52 kg.