TV& VIDEO

giá rét kỷ lục

Giá rét kỷ lục tại Đông Bắc Mỹ

Giá rét kỷ lục tại Đông Bắc Mỹ

VTV.vn - Miền Đông Bắc nước Mỹ sẽ đón một đợt khí lạnh địa cực tràn xuống từ Canada với những cơn gió mang theo giá lạnh đến mức có thể đe dọa tính mạng.