TV& VIDEO

giá sách độc

Học sinh Bình Định sáng chế giá sách chống lụt

Học sinh Bình Định sáng chế giá sách chống lụt

VTV.vn - Nước dâng cao tới đâu, toàn bộ sách vở trên kệ sẽ được nâng theo tới đó. Đây là nguyên lý hoạt động cơ bản của mô hình giá sách tự động nâng lên khi ngập lũ.