TV& VIDEO

giá so sánh

Gần 61.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2013

Gần 61.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong năm 2013

Sáng 23/12, Tổng cục thống kê đã công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2013. Hầu hết chỉ số của các ngành kinh tế và các vấn đề xã hội đều có kết quả khả quan hơn so với năm 2012.