TV& VIDEO

giá sữa tăng

Loại bỏ chi phí quảng cáo, giá sữa vẫn không giảm

Loại bỏ chi phí quảng cáo, giá sữa vẫn không giảm

Từ 15/4, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa sẽ phải loại bỏ chi phí quảng cáo ra khỏi giá thành sản phẩm sữa dưới 2 tuổi, thế nhưng trên thực tế giá sữa vẫn không thay đổi.