TV& VIDEO

Gia tăng bệnh sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết tăng gần 100% tại Cà Mau và Tiền Giang

Sốt xuất huyết tăng gần 100% tại Cà Mau và Tiền Giang

VTV.vn - Từ đầu năm 2016 đến nay, tại hai tỉnh Tiền Giang và Cà Mau có hơn 2.000 ca sốt xuất huyết, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2015.