TV& VIDEO

giá thành sản phẩm

Đảm bảo hiệu quả các dự án bauxite Tây Nguyên

Đảm bảo hiệu quả các dự án bauxite Tây Nguyên

VTV.vn - Đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất của các dự án alumin, mở ra triển vọng cho ngành công nghiệp nhôm của nước nhà... là chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng.