TV& VIDEO

giá trị kinh tế

Thu nhập lớn nhờ mai trắng và quất bonsai

Thu nhập lớn nhờ mai trắng và quất bonsai

VTV.vn - Nhiều người ở làng hoa Tây Hồ, Hà Nội, đã chuyển sang trồng mai trắng và quất bonsai. Nhiều cây có giá 20 đến 50 triệu đồng.